Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Τεχνικά έργα"
( Δράσεις: 21 - Συνολικά: 23.944.919€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
593
Νέο κτίριο Δημαρχείου με θέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ισόγειο ΚΥΕ (cafe - αναψυκτήριο), υπόγειους χώρους στάθμευσης και υπόγειο χώρο υποσταθμού ΔΕΗ
20.500.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 06-12-2018 05-12-2021
546
Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια (2018 - 2010)
1.200.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, ΣΑΤΑ 2018 06-09-2018 05-12-2021 Μαθητές
530
Αναβάθμιση εξοπλισμού των παιδικών χαρών του Δήμου
247.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Υπ. Εσωτερικών 2018 26-07-2018 05-12-2021 Γονείς & Παιδιά
203
Κατασκευή και επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και συμπληρωματικών εργασιών (2015 - 2016)
133.626 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2015 30-12-2015 05-12-2021
147
Δημιουργία υπαίθριου πάρκου (Skate park)
87.755 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 21-12-2017 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 1 Αθλούμενοι, Γονείς & Παιδιά
119
Ανάπλαση και συντήρηση παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων
183.762 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 04-01-2016 05-12-2021
80
Συντήρηση και επισκευή αθλητικών χώρων του Δήμου (2016)
179.068 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2016 08-11-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 1, Πολεοδομική Ενότητα 18, Πολεοδομική Ενότητα 3 Αθλούμενοι
40
Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων (2016)
125.290 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 13-05-2016 05-12-2021 Οδηγοί, Πεζοί
4
Επισκευή και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων (2016)
32.705 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2016 24-06-2016 05-12-2021
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
591
Διαμόρφωση πλατείας στο κοινόχρηστο χώρο με αριθμό Ο.Τ. 53 στο Πάτημα ΙΙ
465.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 05-12-2018 05-12-2021 Δ.Ε. Χαλανδρίου Πολεοδομική Ενότητα 17
555
Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στο κοινόχρηστο χώρο με αριθμό Ο.Τ. 1117
73.375 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 27-09-2018 05-12-2021
547
Αναβάθμιση πρόσβασης για τους μαθητές σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου (2018 - 2019)
260.400 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Υπ. Εσωτερικών 2018 18-09-2018 05-12-2021 Γονείς & Παιδιά, Ευπαθείς ομάδες
545
Διαμόρφωση της οδού Σωκράτους από Σοφοκλή Βενιζέλου έως Ανδρέα Παπανδρέου
168.400 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 30-10-2018 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 6 Οδηγοί, Πεζοί
532
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 180 θέσεων στο ανοιχτό κολυμβητήριο «Π. Παπαγιαννόπουλος»
8.928 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 08-08-2018 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 3 Αθλούμενοι
483
Εγκατάσταση νέων υδροπαροχών ΕΥΔΑΠ
821 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 27-02-2018 05-12-2021
474
Εργασίες ηλεκτροδότησης, τοποθέτησης στύλων και φωτιστικών σωμάτων καθώς και υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτρισμού (Πολυετής δράση)
11.321 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 04-03-2016 05-12-2021
217
Διαμόρφωση υποδομής αγωνιστικού χώρου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Ν. Περκιζάς»
38.530 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 26-04-2017 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 18 Αθλούμενοι
202
Συντήρηση και διαμόρφωση χώρων εντός του Κοιμητηρίου
88.733 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 04-01-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 17
195
Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου (2016)
26.987 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 06-06-2016 05-12-2021
41
Προμήθεια και φύτευση φυτών στη νησίδα της οδού Ηρακλείτου και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος
54.189 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 06-06-2017 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 15, Πολεοδομική Ενότητα 17
24
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 600 θέσεων στο Θέατρο Ρεματιάς
59.040 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 8