Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Μελέτες"
( Δράσεις: 11 - Συνολικά: 148.539€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
387
Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων
19.394 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 05-12-2021
117
Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 204-162 υδραυλικής μελέτης της ΕΥΔΑΠ του έτους 1968 για έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων στην περιοχή Πολυδρόσου
17.780 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2015 30-12-2015 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 8
115
Τοπογραφικές και υψομετρικές μελέτες για έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων στην περιοχή Πολύδροσο
17.780 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2015 30-12-2015 05-12-2021
56
Μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολεία
36.286 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 04-03-2016 05-12-2021
54
Μελέτη κυκλοφορίας – στάθμευσης και αναδιάρθρωσης γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας
17.667 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 01-04-2016 05-12-2021 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
523
Μελέτη πυροπροστασίας παιδικών σταθμών και λοιπών δημοτικών κτιρίων
10.285 € Ολοκλήρωση Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 05-12-2021 Γονείς & Παιδιά, Μαθητές
157
Υψομετρικές μελέτες στις οδούς Πόντου, Σολωμού και Γρίβα
4.300 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 23-06-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 15, Πολεοδομική Ενότητα 6, Πολεοδομική Ενότητα 7, Πολεοδομική Ενότητα 8
155
Σύνταξη πράξεων αναλογισμού ρυμοτομίας για την υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου
4.899 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 24-06-2016 05-12-2021
69
Μελέτη διαμόρφωσης εισόδων σχολείων του Δήμου
9.988 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 08-04-2016 05-12-2021 Μαθητές
33
Έλεγχος ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών σε οδούς του Δήμου
4.878 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 28-06-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 2 , Πολεοδομική Ενότητα 6, Πολεοδομική Ενότητα 9
11
Μελέτες πυροπροστασίας δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων
5.285 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη 2016 01-04-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 4, Πολεοδομική Ενότητα 6, Πολεοδομική Ενότητα 9