Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Υπηρεσίες"
( Δράσεις: 104 - Συνολικά: 1.038.575€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
431
Πρόγραμμα θερινών διακοπών για τα μέλη του ΚΑΠΗ
50.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-02-2018 05-12-2021 Ευπαθείς ομάδες
320
Αναψυχή για τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου (παραθερισμός) για το 2017
45.135 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-04-2017 05-12-2021 Ευπαθείς ομάδες
318
Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου (2017)
23.436 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 09-06-2017 05-12-2021
184
Δημιουργία και λειτουργία καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών εργαστηρίων στον Δήμο (2017 - 2018)
32.344 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-11-2016 05-12-2021
61
Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου (2016)
18.148 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 13-05-2016 05-12-2021
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
600
Αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση χειρόγραφων εγγράφων του Δήμου
7.440 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 31-12-2018 05-12-2021
598
Υπηρεσίες χωρικών και περιγραφικών βάσεων δεδομένων σε περιοχές του Δήμου (2018 - 2020)
24.736 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 01-11-2018 05-12-2021
582
Αποτύπωση δικτύων για το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών του Δήμου
23.140 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-12-2018 05-12-2021
580
Εργασίες επισκόπησης κτιρίων και διαχείριση φακέλων κτιρίων
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-12-2018 05-12-2021
578
Δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη δωρήτρια Καλλιόπη Μουστάκα Αετοπούλου
10.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 05-12-2021
572
Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
3.965 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-12-2018 05-12-2021
565
Έλεγχος ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης ελέγχου χρήσης οικονομικού έτους 2018
7.155 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-12-2018 05-12-2021
561
Παρακολούθηση του συστήματος ασφαλείας του Κοιμητηρίου
153 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-10-2018 05-12-2021 Δ.Ε. Χαλανδρίου Πολεοδομική Ενότητα 17
560
Υπηρεσίες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων για τη Γραμμή του Δημότη
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-12-2018 05-12-2021
550
Αναψυχή για τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου (παραθερισμός) για το 2018
50.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-02-2018 05-12-2021 Ευπαθείς ομάδες
543
Παραγωγή 2 βίντεο για την παρουσίαση του Δήμου για τη προβολή στο «Διεθνές Συνέδριο Αδελφοποιημένων Πόλεων» το 2019
9.920 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 05-12-2021
536
Χαρακτηρισμός των ρευμάτων των αστικών αποβλήτων του Δήμου στο ΚΔΑΥ Ασπρόπυργου για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού προγράμματος WASTE4THINK
4.117 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-09-2018 05-12-2021
528
Υπηρεσίες χορδίσματος των πιάνων του Δήμου (2018)
446 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 03-10-2018 05-12-2021
526
Πλατφόρμα προγραμματισμού παρακολούθησης και υλοποίησης δράσεων του Δήμου
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 04-09-2018 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
504
Ειδικές υπηρεσίες καθολικής πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία για την παρακολούθηση εκδηλώσεων στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018
5.580 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 8 Ευπαθείς ομάδες
503
Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-06-2018 05-12-2021
491
Δημιουργία, εκτύπωση και διανομή διαφημιστικού υλικού για το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018
10.875 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-05-2018 05-12-2021
486
Καθαρισμός εξωτερικών υαλοπινάκων των κτιρίων που στεγάζεται το Κεντρικό Δημαρχείο και η Τεχνική Υπηρεσία
1.463 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 13-06-2018 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 6, Πολεοδομική Ενότητα 9
471
Ειδικές υπηρεσίες καθολικής πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία για την παρακολούθηση δύο εκδηλώσεων στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017
2.480 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-08-2017 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 8 Ευπαθείς ομάδες
464
Εκκένωση δεξαμενής ακαθάρτων λυμάτων στο Θέατρο Ρεματιάς
1.228 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-05-2018 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 8
448
Μίσθωση και καθαρισμός καμπινών χημικών τουαλετών για το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018
843 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 29-05-2018 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 8
445
Συντήρηση Δημοτικού Δικτύου Wifi
15.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-04-2017 05-12-2021
439
Προμήθεια firewall για την αύξηση της ασφάλειας του δικτύου και των δεδομένων του εσωτερικού δικτύου του Δήμου
6.944 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 10-05-2018 05-12-2021
437
Διαδικασία συμμόρφωσης με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
19.592 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-05-2018 05-12-2021
422
Εικαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά (7 έως 12 ετών) µε στόχο την προώθηση της πολιτιστικής εκπαίδευσης των νεαρών µελών της µέσω της τέχνης (2018)
748 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-02-2018 05-12-2021 Γονείς & Παιδιά
421
Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού για εκδηλώσεις του Δήμου για το διάστημα 20 Δεκεμβρίου 2017 - 20 Ιουνίου 2018
1.922 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-12-2017 05-12-2021
419
Εφαρμογή αντιολισθητικής επεξεργασίας στα κεραμικά πλακίδια των αποδυτηρίων του κολυμβητηρίου του αθλητικού κέντρου «Ν. Πέρκιζας»
3.472 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-05-2018 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 18 Αθλούμενοι
410
Οργάνωση και επιχειρησιακή έρευνα για την διαχείριση και την αξιοποίηση του ΧΕΥ9
4.855 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-04-2018 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 15
400
Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη στις 13 Μαΐου 2017 στη κεντρική Πλατεία
149 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-05-2017 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 6
398
Ενοικίαση φωτιστικών μηχανημάτων για τη φωτιστική κάλυψη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων στο Θέατρο Ρεματιάς (2018)
8.630 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-05-2018 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 8
385
Υπηρεσίες φύλαξης του Δημοτικού Κοιμητηρίου (2017)
153 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-09-2017 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 17
383
Χορήγηση στατιστικών στοιχείων απογραφής 2011 για το Δήμο από την ΕΛΣΤΑΤ
500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 23-03-2017 05-12-2021
376
Υποστήριξη της θεατρικής παράστασης των μελών των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2017
2.490 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 02-11-2017 05-12-2021 Ευπαθείς ομάδες
363
Μεταφορές πιάνων (2017)
583 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 08-11-2017 05-12-2021
362
Υπηρεσίες χορδίσματος των πιάνων του Δήμου
446 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-10-2017 05-12-2021
343
Αξιολόγηση και διοικητική ενίσχυση για την διαχείριση δημοσίων χώρων και ανάπτυξη υποδομών
9.858 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 05-12-2021
337
Εικαστική παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο της παιδικής πισίνας του κολυμβητηρίου «Ν. Πέρκιζας»
2.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 31-08-2017 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 18 Αθλούμενοι, Γονείς & Παιδιά
334
Υπηρεσίες μουσικού για την ενίσχυση των προβών και εκδηλώσεων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας (2017)
960 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-12-2017 05-12-2021
328
Προγραμματισμός, οργάνωση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών ζητημάτων ρέματος Ποδονίφτη στη συμβολή του με τη Λεωφόρο Κηφισίας
4.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-07-2017 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 7
325
Βιβλιοδεσία για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
129 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 08-02-2018 05-12-2021
315
Επιμόρφωση υπαλλήλων του Δήμου με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2018)
30.912 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-02-2018 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
310
Έλεγχος ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης ελέγχου χρήσης οικονομικού έτους 2017
7.192 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-11-2017 05-12-2021
300
Έρευνα και καταγραφή στοιχείων σχετικά με τη συμπεριφορά των δημοτών όσον αφορά τη γνώση και τη συμπεριφορά τους σε βασικούς τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων (WASTE4THINK)
2.790 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 05-12-2021
297
Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών και κουρτινών σε χώρους διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου
1.709 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-09-2017 05-12-2021
291
Υπηρεσίες συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων (2017)
2.245 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-09-2017 05-12-2021
288
Παραγωγή video για τις ανάγκες του Προγράμματος WASTE4THINK για προβολή σε διεθνή συνάντηση και σε διαγωνισμό
2.356 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-05-2017 05-12-2021
287
Έρευνα για την καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών
23.746 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-07-2017 05-12-2021 Επιβάτες ΜΜΜ
284
Δημιουργία Δημοτικής – Πολυφωνικής Μεικτής Χορωδίας του Δήμου Χαλανδρίου
11.160 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-10-2016 05-12-2021
282
Δημιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών spots για την προβολή του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017
3.720 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-06-2017 05-12-2021
281
Προβολή του προγράμματος για το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017 σε εφημερίδες
2.728 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-06-2017 05-12-2021
270
Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του Δήμου (2017)
7.116 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-06-2017 05-12-2021
267
Έλεγχος ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης ελέγχου χρήσης οικονομικού έτους 2016
7.192 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-04-2017 05-12-2021
261
Ενοικίαση ειδικού εξοπλισμού κινηματογραφικών προβολών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017
1.240 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-06-2017 05-12-2021
246
Υπηρεσίες ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων (2017)
9.398 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-02-2017 05-12-2021
245
Μεταφορά και τοποθέτηση του συστήματος ζύγισης στο νέο απορριμματοφόρο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Waste4think
335 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 05-12-2021
244
Υπηρεσίες μεταφοράς μελών των ΚΑΠΗ σε εκδρομές, μουσικών για εκδηλώσεις, παιδιών, βρεφών και νηπίων, καθώς και παιδιών και την «Αθλητική Κατασκήνωση 2017»
16.554 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-05-2017 05-12-2021 Γονείς & Παιδιά, Ευπαθείς ομάδες, Μαθητές
241
Έκδοση ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Χαλανδρίου με τίτλο «Δημοτική Ενημέρωση» και προμήθεια stands για την τοποθέτηση τους σε πολυσύχναστα και εμφανή σημεία της πόλης
18.191 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-06-2017 05-12-2021
240
Εκδόσεις, έντυπα και βιβλιοδεσία για τις ανάγκες του Δημοτολογίου
546 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-02-2017 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
238
Μίσθωση χημικών και μη τουαλετών καθώς και για Άτομα με Ειδικές ανάγκες για το Θέατρο Ρεματιάς και το αμαξοστάσιο (2017 - 2018)
4.031 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-04-2017 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 18, Πολεοδομική Ενότητα 8 Δημοτ. υπάλληλοι, Ευπαθείς ομάδες
237
Μίσθωση χημικών τουαλετών (απλές και για Άτομα με Ειδικές ανάγκες) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (2017 - 2018)
3.274 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-02-2017 05-12-2021 Ευπαθείς ομάδες
235
Ενοικίαση φωτιστικών μηχανημάτων για τη φωτιστική κάλυψη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων στο Θέατρο Ρεματιάς (2017)
9.548 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 8
234
Υπηρεσία για τη ψηφιακή τήρηση και ενημέρωση πληροφοριακού αρχείου έντυπων μέσων, διαδικτυακών τόπων & blogs, social media καθώς και τηλεοπτική & ραδιοφωνική αποδελτίωση (2017)
2.294 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 31-01-2017 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
226
Δημοσιεύσεις για το 2017
27.928 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-01-2017 05-12-2021
225
Υπηρεσίες τεχνικού ήχου για τη λειτουργία του θεάτρου Ρεματιάς και των λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου (2017)
17.521 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-04-2017 05-12-2021
213
Επιμόρφωση υπαλλήλων του Δήμου με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2017)
8.421 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-01-2017 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
206
Υπηρεσίες ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK
3 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-06-2016 05-12-2021
191
Μίσθωση χημικών και μη τουαλετών καθώς και για Άτομα με Ειδικές ανάγκες για το Θέατρο Ρεματιάς και το αμαξοστασίου (2016)
4.541 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 13-05-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 18, Πολεοδομική Ενότητα 8 Δημοτ. υπάλληλοι, Ευπαθείς ομάδες
179
Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας (Πολυετής δράση)
13.422 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 03-10-2016 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
174
Ανέλκυση και τον έλεγχο του αντλητικού μηχανήματος και της καταθλιπτικής στήλης της γεώτρησης που βρίσκεται στο γήπεδο «Μ. Παπαδάκης»
732 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 14-10-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 1
170
Συντήρηση και επισκευή των μουσικών οργάνων του Δήμου (Πολυετής δράση)
2.821 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-10-2016 05-12-2021
168
Δημιουργία, παραγωγή και αναπαραγωγή μουσικού cd το οποίο αποτελεί μελοποίηση 11 στιχουργικών δημιουργιών με την υποστήριξη του Τμήματος Φιλαρμονικής & Μουσικής Εκπαίδευσης
6.195 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 22-06-2016 05-12-2021
159
Χορήγησης στατιστικών στοιχείων απογραφής 2011 για τον Δήμο Χαλανδρίου για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος
402 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-11-2016 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
158
Έλεγχος ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης ελέγχου χρήσης οικονομικού έτους 2015
8.035 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-06-2016 05-12-2021
156
Υπηρεσίες τεχνικού ήχου για τη λειτουργία του θεάτρου Ρεματιάς και των λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου (2016)
14.849 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-06-2016 05-12-2021
154
Υπηρεσίες μεταφοράς και χορδίσματος πιάνου για εκδηλώσεις του Δήμου
1.190 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 22-06-2016 05-12-2021
141
Σύνδεση του Γεωδαιτικού Δέκτη δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS) με μόνιμους σταθμούς αναφοράς εξαρτημένους από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (Πολυετής δράση)
496 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 16-09-2016 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
137
Προετοιμασία, οργάνωση και ολοκλήρωση εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης οικιακών οργανικών απορριμμάτων για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού προγράμματος WASTE4THINK
19.986 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2016 14-10-2016 05-12-2021
131
Υπηρεσίες συμβούλου για Σχεδιασμό και Προγραμματισμό Επιχειρησιακών Δράσεων του Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» 2014-2020
4.960 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 22-12-2016 05-12-2021
129
Μετάπτωση και εκπαίδευση της εφαρμογής «Διαχείριση Προνοιακών Επιδομάτων», για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου
6.820 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 16-09-2016 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
125
Δημιουργία μουσικού εργαστηρίου μάθησης σύγχρονης κιθάρας στους μαθητές των δημόσιων γυμνασίων του Δήμου (Πολυετής δράση)
6.010 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 11-02-2016 05-12-2021 Μαθητές
120
Αναψυχή για τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου (παραθερισμός) για το 2016
18.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 05-12-2021 Ευπαθείς ομάδες
114
Τοποθέτηση σημάτων του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας και ονοματοθεσιών στο Πάτημα Χαλανδρίου
4.431 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-05-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 15, Πολεοδομική Ενότητα 17 Οδηγοί, Πεζοί
106
Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού (2016)
21.097 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 28-06-2016 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
104
Ανάπτυξη εφαρμογών γεωπληροφορικής για την οργάνωση, διαχείριση και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-12-2016 05-12-2021
103
Φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου (2016)
1.781 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 10-06-2016 05-12-2021
102
Ενοικίαση φωτιστικών μηχανημάτων για τις εκδηλώσεις στο Θέατρο Ρεματιάς (2016)
7.384 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 18-05-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 8
97
Επιμόρφωση υπαλλήλων του Δήμου με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2016)
5.165 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-01-2016 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
90
Πιστοποίηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 (για τα έτη 2016 - 2017 - 2018)
3.075 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-02-2016 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
89
Βιβλιοδεσία γεγονότων και πράξεων του Ληξιαρχείου (Πολυετής δράση)
1.376 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-03-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 6
84
Συντήρηση εφαρμογών, προμήθεια και προγραμματισμός εξατομικευμένων λογισμικών
58.853 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-10-2016 05-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
82
Υπηρεσίες μεταφοράς μελών των ΚΑΠΗ σε εκδρομές και παιδιών και την «Αθλητική Κατασκήνωση 2016»
15.325 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 30-03-2016 05-12-2021 Γονείς & Παιδιά, Ευπαθείς ομάδες
51
Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Πολυετής δράση)
3.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 13-05-2016 05-12-2021
44
Υπηρεσίες ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του ΚΕΠ Χαλανδρίου (2016)
1.120 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-02-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 6 Δημοτ. υπάλληλοι
37
Υπηρεσίες συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων (2016)
3.540 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-11-2016 05-12-2021
27
Υπηρεσίες μυοκτονίας για το 2017 (έκτακτη υπηρεσία)
955 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 12-05-2017 05-12-2021
22
Μικροβιολογική και χημική ανάλυση δειγμάτων νερού των κολυμβητικών δεξαμενών του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας» (Πολυετής δράση)
1.200 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-01-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 9 Αθλούμενοι, Γονείς & Παιδιά
20
Υπηρεσίες ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων (2016)
14.408 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-01-2016 05-12-2021
19
Δημοσιεύσεις για το 2016
24.133 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-01-2016 05-12-2021
14
Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων και αγωγών αποχέτευσης των Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής
595 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-02-2016 05-12-2021 Πολεοδομική Ενότητα 1, Πολεοδομική Ενότητα 15, Πολεοδομική Ενότητα 17, Πολεοδομική Ενότητα 6, Πολεοδομική Ενότητα 7 Γονείς & Παιδιά