πληροφόρηση & διαφάνεια σε έργα και δράσεις
 INFOΔΡΑΣΗ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός

Κ.Α.Ε. Δράσεων προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός 2016 ανά υπηρεσία

Προϋπολογισμός 2016 ανά κατηγορία


Loading...
Loading...