πληροφόρηση & διαφάνεια σε έργα και δράσεις
 INFOΔΡΑΣΗ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

About

Close

To του Δήμου Χαλανδρίου αποτελεί καθημερινή ακτινογραφία ολόκληρης της δραστηριότητας του Δήμου και των νομικών του προσώπων, προς τους δημότες και τους κοινωνικούς φορείς.

Στο διάστημα 30/12/2015 - 31/12/2018 έχουμε αποδελτιώσει και οπτικοποιήσει, 463 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 63.780.294€, οι οποίες περιλαμβάνουν 3184 βήματα υλοποίησης και αναλύονται σε 180 προμήθειες, 11 μελέτες, 21 τεχνικά έργα, 104 υπηρεσίες, 39 επισκευές-συντηρήσεις και 108 εκδηλώσεις.

Η καρτέλα της κάθε δράσης περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, μεταξύ των οποίων αποφάσεις, αναθέσεις, ενταλματοποιήσεις, αναδόχους κλπ, όπως αυτά δημοσιοποιούνται στο Διαύγεια.

Το InfoΔράση δεν περιλαμβάνει διοικητικές πράξεις (π.χ άδειες δόμησης, αποφάσεις παραχώρησης χώρων) ή αποφάσεις που σχετίζονται με την πάγια λειτουργία του δήμου (π.χ. μισθοδοσία).


Loading...
Loading...